Arbetsmarknad

LO: Så ska nyanlända få jobb

Av  | 

Efter förra årets misslyckade förhandlingar med Svenskt Näringsliv vänder sig LO-förbunden nu direkt till arbetsgivarförbund för att få fler nyanlända i arbete.

LO har på tisdagen lämnat över 33 framställningar om förhandlingar om hur man ska hjälpa utrikesfödda personer att få arbete i Sverige.

– Eftersom det inte finns något intresse från Svenskt Näringsliv väljer vi att gå direkt till arbetsgivarförbunden, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

SE ÄVEN: LO föreslår utbildningsjobb för nyanlända

Förslaget innebär att nyanlända i åldern 25-46 utan gymnasieutbildning ska få möjlighet till utbildningsjobb som ska öppna vägarna till arbetsmarknaden. Satsningen ska även ge nyanlända chansen att utbilda sig vidare vid behov.

Marie Nilsson, IF Metalls ordförande, ser positivt på satsningen. Hon konstaterar att det finns ett stort rekryteringsbehov, men att många nyanlända saknar kompetens för att komma in på arbetsmarknaden.

– Det finns ett stort rekryteringsbehov. Man söker folk med rätt kompetens men har svårt att hitta det, säger hon.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober

När förslaget presenterades i mars öppnade LO upp för lägre löner för att få in fler på arbetsplatserna. Exakt hur mycket lägre lönerna kan komma att bli har LO inte kommenterat.

– Vi accepterar att det sker med lägre löner, sade LO-ordförande då.