Socialt

Migrationsverket fortsätter att avveckla boenden

Av  | 

Under nästa år fortsätter Migrationsverket att minska antal boendeplatser.

Migrationsverkets prognoser tyder på att trenden med färre asylsökande håller i sig även under nästa år och därför fortsätter myndigheten att minska antal boendeplatser.

För 2018 har fem regioner fått i uppdrag att säga upp nästan 16 000 boenden. Sedan 2016 har Migrationsverket avvecklat tillfälliga boenden som upphandlats under de senaste åren.

– Vi måste anpassa vårt boendesystem till dagens situation och vår prognos för att undvika att stå med tomma platser, säger Kenneth Karlsson, chef för Migrationsverkets boendesektion, i ett pressmeddelande.

Att boenden stängs ner kan leda till att asylsökande måste byta boende under tiden de väntar på sitt asylbeslut.