Arbetsmarknad

Ny snabbutbildning för nyanlända inom vattenbranschen

Av  | 

Många företag inom vattenbranschen saknar personal. För att matcha behoven startas nu en snabbutbildning för nyanländ akademiker där ett 20-tal personer kommer att utbildas inom bland annat vattenrening. 

Nu startar projektet där ett 20-tal nyanlända akademiker under sex månader kommer att gå en utbildning inom vattenbranschen och därefter göra praktik på ett företag.

Utbildningen är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Arbetsförmedlingen. Delar av projektet utformas även i samverkan med företag inom sektorer så som kommunal dricksvatten- och avloppsvattenrening, industriell vattenrening och forskning och utveckling.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober

Målsättningen är att deltagarna efter genomförd utbildning och praktik ska få jobb.

– Akademiker från utlandet har bra kunskaper som vi hoppas kunna fånga upp i det här projektet, säger Östen Ekengren vid IVL Svenska Miljöinstitutet.