Socialt

Ny webbserie ska lära nyanlända unga mer om sex

Av  | 

Nu lanserar Västerbottens landsting en programserie om sex. Tanken är att nyanlända Västerbottningar ska lära sig grundläggande kunskaper om sex och relationer.

En intervjuserie gjord av Ungdomshälsan Umeå och Umeå universitet visar att många unga som är nya i Sverige har kunskapsluckor när det kommer till sexuell hälsa.

Det kan handla om bristande kunskap i alltifrån könsorganens anatomi, hbtq-rättigheter till könssjukdomar och kunskap om hur man blir gravid.

– Sexuell och reproduktiv hälsa är varje människas rättighet och viktigt för folkhälsan, säger Eva-Britt Carlsten, hälsoutvecklare vid Västerbottens läns landsting.

Sex avsnitt på sex olika språk om sex
I sex delar ger den nya programserien ”Nästan allt om sex i Sverige” grundläggande kunskaper i sex, relationer och sexuell hälsa. Enligt Eva-Britt Carlsten vänder den sig till unga personen, men hon menar att den med fördel kan ses av alla, oavsett ålder och bakgrund.

Serien släpps till en början på engelska, arabiska, persiska, dari, tigrinja och somaliska.

– Det känns oerhört spännande att leverera ett baspaket om sexuell hälsa. Framför allt allt när det bygger på synpunkter, tankar och önskemål från nyanlända ungdomar, säger Jonas Jälmbrant, programledare för serien och distriktssköterska vid Ungdomshälsan i Umeå.

Avsnitten kommer finnas tillgängliga för alla på Youtube och det första släpps i dag, måndag.

Teman för avsnitten
Den sexuella kroppen
Sex och könssjukdomar
Lagar om sex
Att bli eller inte bli gravid
Homo, bi och trans
Det här är sex