Arbetsmarknad

Regeringen satsar 135 miljoner för att utrikesfödda kvinnor ska få jobb

Av  | 

Cirka 30 procent av utomeuropeiskt födda kvinnor i åldrarna 20-64 år saknar jobb. Regeringen satsar nu 135 miljoner kronor på att fler utrikesfödda kvinnor ska komma i arbete.  

I budgeten för 2018 föreslår regeringen fler åtgärder som ska underlätta för utrikesfödda kvinnor att få jobb.

Det handlar bland annat om att insatser för att kunna lära sig svenska under föräldrarledigheten och att det ska finnas bättre förutsättningar att starta eget företag. Man satsar även på studieinsatser för att bland annat höja studiedeltagandet och på så sätt öka möjligheten till jobb.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober

– Det gäller kvinnor som aldrig har jobbat i Sverige, men kanske heller inte har läst särskilt mycket SFI och annan utbildning. Så en del i detta är uppsökande verksamhet, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Dagens Nyheter.

Tidigare har regeringen bland annat gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka nyanlända kvinnors sysselsättning och man har även begränsat föräldrapenningen för nyanlända personer som har barn äldre än ett år.