Socialt

106-åringen får tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige

Av  | 

Migrationsdomstolen ändrar Migrationsverkets beslut om att utvisa 106-åriga Bibikhal Uzbeki till Afghanistan. I dag beslutade domstolen att hon får stanna i Sverige, men bara tillfälligt. 

Dagens Integration har tidigare skrivit om 106-åringen som i slutet av augusti fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Göteborg beslutade i dag att kvinnan får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillståndet gäller för 13 månader.

I sitt beslut ansåg Migrationsverket att kvinnans höga ålder inte är grund för skydd och att det är säkert för henne, tillsammans med sin familj, att återvända till Afghanistan. Men domstolen anser att det visst finns ömmande omständigheter som talar för att kvinnan bör få stanna i Sverige. I domen pekar man på både kvinnans höga ålder men även hennes dåliga hälsotillstånd.

”Vidare finns det inga möjligheter för Bibikhal Uzbek att på något sätt klara sig själv i Afghanistan, eftersom hon är svål blind som delvis förlamad med mycket liten rörelseförmåga”, skriver migrationsdomstolen.

Det är ännu oklart om resten av familjen får stanna i Sverige. Migrationsdomstolen anser att det finns skäl att utreda förutsättningarna för att ge familjen uppehållstillstånd på grund av 106-årigens höga ålder. Ärendet har skickats till Migrationsverket för ett avgörande.