Socialt

18-åring tog sitt liv: Migrationsverket medger fel i bedömning

Av  | 

Efter att två afghanska bröder fick besked om att de inte fick stanna i Sverige tog den äldsta och svårt synskadade brodern sitt liv. Nu konstaterar Migrationsverket att utvisningsbesluten var felaktiga. 

I slutet av september tog 18-åriga Assad sitt liv efter att han fått besked om att han tillsammans med sin yngre bror skulle utvisas till Afghanistan.

Assads lillebror Esmat kom till Sverige som 14-åring 2015 för att återförenas med sin bror. I höstas fick de båda bröderna avslag på sina asylansökningar.

Migrationsverket gjorde bedömningen att den 16-åriga brodern Esmat kunde utvisas till Afghanistan eftersom det fanns ett så kallat ordnat mottagande. Enligt verket var det ordnade mottagandet den 18-årige, svårt synskadade, brodern. Båda bröderna var vid beslutet asylsökande i Sverige.

Några dygn efter det negativa beskedet från Migrationsverket tog 18-åriga Assad sitt liv.

Därefter fattade Migrationsverket ett nytt beslut om 16-åriga Esmat och han fick permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Efter självmordet har Migrationsverket utrett ärendet och kommit fram till att beslutet gällande de två bröderna var fel.

− Vi anser att det är fel att han bedömdes vara nätverket för den yngre brodern och domstolen hade kunnat rätta till det, men nu hann inte ärendet prövas på nytt vilket är olyckligt, säger Fredrik Bengtsson i ett pressutskick.

– Rättssäkerheten bygger på att våra beslut kan och ska överprövas, men utan tvekan har vi ett ansvar och vi följer vi upp med omedelbara åtgärder, skriver Fredrik Bengtsson.

Migrationsverkets genomgång av brödernas ärenden visar att det finns brister i båda utredningarna.