Socialt

Antal asylansökningar förra veckan

Av  | 

Förra veckan sökte totalt 502 personer asyl i Sverige, vilket är en ökning med 38 personer i jämförelse med veckan innan. Det visar statistik från Migrationsverket. 

22 av de asylsökande under förra veckan var ensamkommande barn.

75 personer var asylsökande som omplacerats från Italien och Grekland. Hösten 2015 beslutade EU att medlemsstaterna skulle avlasta Italien och Grekland dit många asylsökande kommer.

Totalt rör det sig om ungefär 3000 personer som ska omplaceras från Italien och Grekland till Sverige, varav nästan 2500 redan har kommit till Sverige.