Socialt

Antirasism nästa års tema på Bokmässan

Av  | 

I samarbete med Forum för levande historia kommer Bokmässan nästa år att fokusera på frågor om rasism och intolerans.

 – Att vi arrangörer, författare, journalister, utställare och besökare samlas här är den yttersta motståndskraften mot det vi såg på gatorna igår, sade Maria Källström, vd för mässan, på en presskonferens på söndagen när Bokmässan avslutades.

Hon syftade på den demonstration som nazistisk Nordiska motståndsrörelsen höll under lördagen och sade att hon aldrig har upplevt sitt arbete så viktigt som hon gör i dagsläget.

Antirasism tema nästa år
Under presskonferensen presenterade hon även de tre huvudteman som kommer att tas upp under mässan nästa år.

Det tema som Maria Källsson anser är mer angeläget än någonsin är Mobilisering mot rasism och intolerans. För temat har mässan valt att samarbete med Forum för levande historia.

Enligt Ingrid Lomfors, organisationens överintendent, bestämdes temat redan innan helgens händelser.

– Det som hänt visar tydligt på behovet att vi fortsätter att föra ett kunskapsbaserat samtal om utvecklingen, sade hon.

Mässan kommer även att fokusera på hur uttrycksmedlen används i dagens samhälle och hur dessa påverkar oss. Tillsammans med Föreningen Grävande Journalister kommer man även lyfta fram grävande och undersökande journalistik. Något som Maria Källström menar kommer vara väldigt aktuellt då mässan hålls tre veckor efter riksdagsvalet.