Socialt

Färre nyanlända till kommunerna under nästa år

Av  | 

Antalet nyanlända personer som ska fördelas över kommunerna sjunker under nästa år. I dag beslutar regeringen om hur många nyanlända respektive län ska ta emot under 2018.

Bosättningslagen trädde i kraft 2016 och innebär att alla kommuner måste vara med och dela på mottagandet av nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

I dag fattar regeringen beslut om hur många nyanlända som ska anvisas till respektive län under nästa år. Sedan är det länsstyrelserna som avgör exakt hur många personer varje kommun ska ta emot.

KONFERENS: SFI-Forum Lärare 24 oktober 

Under nästa år blir det betydligt färre personer som anvisas till kommunerna. Det beror framförallt på att antalet personer som söker asyl i Sverige har sjunkit de senaste åren.

Enligt arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) rör det som om 15 200 personer som anvisas till kommunerna nästa år, vilket kan jämföras med 23 600 personer i år.

Nytt för i år är att regeringen även tar större hänsyn till hur många nyanlända som bosätter sig i kommunerna på egen hand.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober 

Under det senaste året har många kommuner haft problem att hitta bostäder åt de personer som anvisats av regeringen. En av de kommuner som inte lyckats hitta tillräckligt med boenden är Kungsbacka kommun där man nu överväger att öppna sovsalar för nyanlända.

Enligt Karin Martinsson, integrationschef i Kungsbacka, är det bostadsbristen under 2016 och 2017 som gjort att kommunen inte lyckats ta emot nyanlända personer i den takt som förväntas.