Skola

Förslag om att slopa undervisning i svenska som andraspråk kritiseras

Av  | 

Tre högt uppsatta moderater skriver i en debattartikel att undervisning i modersmål och svenska som andraspråk leder till ökad segregation och bör avskaffas.

– Det är beklämmande och skrämmande, säger Anna Kaya, vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, om förslaget. 

På tisdagen skrev moderaterna Camilla Brunsberg, oppositionsråd i Karlskrona kommun, Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge, och Malin Wenholm, regionstyrelsens ordförande i Jönköping, en debattartikel på Aftonbladet.

I artikeln skriver de bland annat att elever som läst svenska som andraspråk har lägst meritvärde i den svenska skolan. Därför vill de avskaffa modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk då de anser att det tar tid från annan undervisning.

– Det är beklämmande och skrämmande att vi har politiker, som även är skolhuvudmän, som lägger fram förslag som går emot skollagen: att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november 

Forskning som har gjorts på området visar att ett välutvecklat modersmål gynnar inlärningen av andra språk, något som även Anna Kaya håller med om.

– När det gäller svenska som andraspråk är det ett ämne för de elever som är i behov av det. Det handlar om en grupp elever som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och som behöver lära sig basen samtidigt som de fortsätter att utveckla sin svenska.

Enligt henne är undervisning i svenska som andraspråk grundläggande för flerspråkiga elevers lärande även i andra ämnen än i svenska. Hon menar dessutom att svensklärare inte har rätt utbildning för att undervisa elever som har annat modersmål än svenska.

– Svenska språket är avgörande för att eleverna ska utvecklas och lära sig alla andra ämnen i skolan. Det är väldigt viktigt att eleverna får den undervisning de har rätt till och får utveckla ett svenskt språk så att det klarar av att få godkänt betyg i andra ämnen.