Socialt

Migration het fråga på M-stämman

Av  | 

På förmiddagen inleddes Moderaternas arbetsstämma i Örebro. De kommande dagarna kommer migrationspolitik bli en central fråga för ombuden.

De 200 ombuden förväntas behandla förslaget om att styra om migrationspolitiken mot ett system baserat på kvotflyktingar och att asyl ska sökas redan utanför EU.

Förslaget som presenterades av partiet i september skulle innebära att Genèvekonventionen måste rivas upp eller förändras. Konventionen ger idag människor som tagit sig till EU rätt att söka asyl och få sin sak prövad här.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november 

Elisabeth Svantesson, nybliven ekonomisk talesperson inom partiet, anser att Sverige borde driva diskussionen om att förändra konventionen i EU för att kunna gå över till ett kvotflyktingsystem.

Enligt Svantesson visade flyktingkrisen 2015 att dagens system inte fungerar och hon menar att ett kvotflyktingsystem skulle vara både säkrare och rättvisare.

KONFERENS: Kommunikation och mångfald 28 november 

Även under rubriken Trygghet att lita på kommer migrationspolitik att diskuteras. Där finns bland annat förslag om ökade språkkrav och att tiden i Sverige ska förlängas innan medborgarskap blir aktuellt för nyanlända