Socialt

Migrationsverket sänker asylprognosen ytterligare

Av  | 

Den restriktiva migrationspolitiken i EU och de fortsatta gränskontrollerna i Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike och Danmark har gjort att Migrationsverket återigen skriver ned sin prognos över antal asylsökande 2017. Nu tror myndigheten att totalt 23 500 personer kommer söka asyl i Sverige i år.

Den nya prognosen är en minskning med 1500 personer i jämförelse med prognosen i juli, enligt Migrationsverket. Myndigheten skriver även ned prognosen för ensamkommande unga från mellan 1100 – 2200 till 1300-1800.

Enligt Migrationsverket är en anledning till det minskade antalet asylansökningar den begränsade möjligheten att ta sig genom Europa.

Färre asylbeslut
Migrationsverket har haft som mål för 2017 att alla ensamkommande unga som sökte asyl under 2015 och 2016 skulle få beslut i sina ärenden. Men trots detta riskerar nu 2000 ärenden att skjutas upp till nästa år, enligt rapporten.

En av orsakerna är att de nya medicinska åldersbedömningarna har dragit ut på tiden. I rapporten framgår det att den nya processen hade en längre uppstartstid än väntat vilket i sin tur har påverkat kötiderna.

Myndigheten räknar med att totalt avgöra 67 000 förstagångsasylärenden i år, vilket även det är en minskning med 3000 ärenden i jämförelse med tidigare prognos.