Socialt

Politiker samlas för att bekämpa nazism

Av  | 

Idag möts regeringen och de borgerliga partierna för att diskutera hur antidemokratiska krafter ska bekämpas.

Nazistdemonstrationen under Bokmässan fick stor uppmärksamhet och många har både upprörts och känt sig hotade av att se nazisterna på Göteborgs gator.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) har nu bjudit in alla partier utom Sverigedemokraterna för att diskutera hur regler ska kunna skärpas för att motverka antidemokratiska krafter som NMR.

KONFERENS: Forum mot Extremism 14 november 

Enligt Morgan Johansson är det inte aktuellt att ändra i någon av grundlagarna, utan istället handlar det om att se vad som kan göras inom nuvarande grundlagar.

Både Moderaterna och Liberalerna vill se över varför lagen om hets mot folkgrupp inte används oftare och se vad som kan göras åt tillämpningen. Centerledaren Annie Lööf har tidigare öppnat upp för att exempelvis göra det lättare för polisen att ingripa mot nazistiska symboler.

Enligt Moderaterna bör även terrorlagstiftningen ses över så att brott som begås av nazister eller andra våldsbejakande grupper ska kunna behandlas som terroristbrott. En fråga som även Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har öppnat upp till tidigare.

Kristdemokraterna går längre än de andra partierna och vill kriminalisera samröre med terror- och kriminella organisationer.