Socialt

Regeringen vill förebygga psykisk ohälsa bland nyanlända

Av  | 

Hälsa är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik etablering. I dagsläget lider många asylsökande och nyanlända av psykisk ohälsa. Röda Korset får nu bidrag från regeringen för att hjälpa nyanlända och asylsökande som mår psykiskt dåligt. 

Enligt Socialstyrelsen rör det som om uppemot 30 procent av asylsökande och nyanlända personer som mår psykiskt dåligt. Många, speciellt ensamkommande barn, lider även av posttraumatiskt stressyndrom.

För att öka hälsan bland nyanlända och asylsökande personer ger regeringen 1,9 miljoner till Röda Korset för ett projekt som arbetar med att stötta och hjälpa personer som mår dåligt.

– För regeringen handlar det om att nyanlända snabbt ska komma in i jobb, utbildning och i samhället i stort. Då måste vi se till att det finns stöd och hjälp för den som bär med sig trauma från krig, tortyr och andra traumatiska upplevelser, säger socialminister Annika Strandhäll.

KONFERENS: SFI-Forum Etablering 25 oktober 

I projektet erbjuds bland annat sociala aktiviteter samt hjälp att hitta anhöriga som försvunnit under flykten.

Regeringen ger även Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga asylsökande och nyanlända barns psykiska hälsa.

– Vi behöver mer kunskap särskilt om hur nyanlända barn mår, säger Annika Strandhäll.