Socialt

Så vill regeringen stärka arbetet mot nazism

Av  | 

Justitieminister Morgan Johansson (S) och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) mötte idag företrädare för Alliansen och Vänsterpartiet för att stärka kampen mot våldsbejakande miljöer.

Efter Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) demonstration under Bokmässan i Göteborg den 30 september beslutades det att ordningslagen och lagen om hets mot folkgrupp skulle ses över i förhållande till demonstrations- och yttrandefrihet.

– Mötet inleddes med att säkerhetspolisen fick redovisa hur läget ser ut inom de extremistiska miljöerna. Våldsbejakande islamism, vänsterextrema men framförallt högerextrema miljön som blivit mer aktiv och organiserad på senare tid, säger Morgan Johansson.

Under mötet redovisade regeringen en rad olika förslag på hur arbetet mot högerextremism kan förbättras.

Förslagen handlar bland annat om att trappa upp polisens och säkerhetspolisens arbete mot extrema grupper och se över vilka symboler som kan anses som hets mot folkgrupp.

KONFERENS: Forum mot Extremism 14 november 

Regeringen vill även se över ett straffrättsligt skydd för journalister.

– Vi vet idag att journalister hotas och att just höger extrema står för en stor del av hoten. När en journalist hotas och inte kan göra sitt jobb på grund av rädsla för säkerhet så hotar det hela vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

Regeringen föreslår även att man ska se över vilka brott som klassas som terroristbrott.

– Förslagen togs emot väl, ingen har låst sig, dialogen fortsätter kring detta. Sedan får vi se om de andra kommer med andra förslag. Vi är en bra bit på vägen, säger Morgan Johansson.

Från Liberalernas sida låter det annorlunda.

– Vi är inte helt överens med regeringen när det gäller de förslag de har lagt för att se över om man kan förbjuda vissa symboler eller inskränka på vissa sammankomster, säger Liberalernas Roger Haddad till Svt.