Arbetsmarknad

SFI med yrkesfokus ger fler jobb

Av  | 

Nyanlända stockholmare som läser SFX, svenska för invandrare med yrkesinriktning, har lättare att få jobb än de som läser vanlig SFI.

Den första SFX-utbildningen startades 2001 i Södertälje för att förkorta tiden mellan SFI-studierna och ett arbete.

Det var Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm, som initierade utbildningen. Enligt honom fanns det ett stort behov av vårdpersonal, samtidigt som många nyanlända var utbildade inom medicin.

I Södertälje startades då en SFX-utbildning med inriktning på medicin.

Sedan dess har ytterligare åtta SFX-utbildningar startas i Stockholm. Det rör sig bland annat om utbildningar för bussförare, pedagoger och IT-programmerare.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november 

Nu visar en utvärdering av Länsstyrelsen Stockholm att de som gått SFX generellt har lättare att få jobb än de som läst ordinarie SFI.

67 procent av deltagarna på SFX har jobb två år efter avslutad utbildning, vilket kan jämföras med 58 procent för SFI.

Men utvärderingen visar också att SFX fungerar bättre inom vissa yrken. 85 procent av dem som gått utbildningen för lastbils- och bussförare har jobb efter två år, medan endast 54 procent av de som läst pedagogik har arbete efter den tiden.