Socialt

Utbildning på ungdomshem ska förebygga våldsbejakande extremism

Av  | 

Statens institutionsstyrelse är en av flera myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism. Nu tas en webbutbildning fram för personal på statliga ungdomshem.

Personal på ungdomshem träffar ungdomarna dygnet runt och har därför möjlighet att nå och uppmärksamma ungdomar som håller på att radikaliseras.

På statens institutionsstyrelse håller man just nu på att ta fram en särskild webbutbildning för all personal som jobbar på ungdomshem. Utbildningen ska bland annat handla om hur man upptäcker att en ungdom sympatiserar med våldsbejakande miljöer och vad personalen kan göra.

KONFERENS: Forum mot Extremism 14 november 

En tidigare kartläggning visar att det på statliga ungdomshem har funnits ungdomar som visat sympatier för olika typer av våldsbejakande ideologier. Ett fåtal unga har även placerats på boenden på grund av att de dragits in i våldsbejakande extremism.

– Vi har haft två, tre ungdomar där vi verkligen blivit oroliga för att det fanns samhällsfarliga inslag. Att radikaliseringsprocessen har börjat det kan vi se oftare, säger Marie Jönsson, biträdande institutionschef vid ungdomshemmet Tysslinge utanför Södertälje, till Ekot.

Enligt Marie Jönsson är det bra att det tas fram en utbildning för personal. Hon menar att det kan bidra till att personalen känner sig tryggare att ta tag i frågan.