Socialt

Vanligt att ensamkommande unga försvinner

Av  | 

Mer än hälften av landets kommuner uppger att de har haft ensamkommande barn och ungdomar som har försvunnit. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen Uppsala.

Mellan januari 2013 och maj 2016 uppger sex av åtta kommuner att de har haft ensamkommande barn som försvunnit. Totalt handlar det om 1829 personer, enligt en rapport från Länsstyrelsen Stockholm.

En jämförelse gjord av Länsstyrelsen Stockholm visade att Norrbottens län är det län som haft flest avvikande barn i förhållande till antal anvisningar. Men tittar man på varifrån flest unga försvunnit så är det Västra Götalands län som sticker ut, där 305 ungdomar försvann mellan 2013 och 2016. Det är följt av Stockholms län där 256 unga avvek och Skåne län på 191.

I Uppsala försvann 48 av 1486 barn, vilket motsvarar drygt 3 procent.

Exakt varför barn försvinner vet kommunerna väldigt lite om. Enligt Länsstyrelsen Uppsala är de förmodade orsakerna att barnet fått avslag på sin asylansökan och vill undvika utvisning, men även missbruksproblem eller psykosociala problem.

Enligt rapporten är de flesta barn och ungdomar som försvunnit från Marocko, Somalia och Afghanistan.

– Problemet är att vi inte vet så mycket om varför de försvinner, inte heller om de som avviker stannar i Sverige eller försvinner till andra länder, säger Malin Eklund som är integrationshandläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Hon menar att det krävs mer samverkan mellan alla aktörer som har kontakt med ensamkommande barn och bättre rutiner för hur man ska arbeta förebyggande mot försvinnande.