Socialt

368 nyanlända till Örebro län nästa år

Av  | 

På onsdagen fattade länsstyrelsen i Örebro beslut om hur många nyanlända personer som länets kommuner ska ta emot under 2018.

Under nästa år kommer Migrationsverket att anvisa totalt 15.200 nyanlända personer till landets kommuner. Av dem ska totalt 368 personer anvisas till Örebro län, vilket nästan är en halvering från årets 620 personer.

Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända personer som anvisas av staten. Migrationsverket beslutar hur fördelningen ska se ut mellan landets län och sedan är det upp till länsstyrelserna att bestämma hur många personer som anvisas till varje kommun.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november 

Fördelningen baseras bland annat på kommunens befolkningsmängd, det totala mottagandet och arbetsmarkandsförutsättningar.

I Örebro län är det Kumla kommun som nästa år kommer att ta emot flest nyanlända, 45 personer.

Kommunfördelningen 2018
 Askersund 7
Degerfors 3
Hallsberg 15
Hällefors 0
Karlskoga 13
Kumla 45
Laxå 15
Lekeberg 20
Lindesberg 0
Ljusnarsberg 0
Nora 3
Örebro 247

Så ser kommunfördelningen ut på andra platser:
Stockholms län
Värmlands län

Västra Götalands län