Socialt

Anmälningar om hedersförtryck ökar

Av  | 

Flera kommuner larmar om att ärenden och anmälningar gällande hedersförtryck ökar. Samtidigt ringer allt fler den nationella stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck.

Flera kommuner varnar för att anmälningar om hedersförtryck ökar. Det visar en sammanställning som SVT:s Agenda tagit del av.

I 12 av 21 län finns det kommuner som vittnar om att antalet ärenden gällande hedersförtryck har ökat eller att det finns ett behov av ökad kompetens.

Samtidigt ringer allt fler den nationella stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck. Till telefonen ringer bland annat handläggare inom socialtjänst, skolpersonal och polis för att få råd när det gäller hedersförtryck.

Under sommaren rapporterades i genomsnitt 47 ärenden per månaden till telefonen. Men efter sommaren har antalet ärenden ökat och i september togs totalt 71 ärenden emot.

KONFERENS: Forum om Hederskultur 21 november 

Enligt Juno Blom, utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland, beror ökningen på att fler känner till telefonen, men även den grupp asylsökande som kom till Sverige 2015.

– Det är både att fler känner till telefonen och att fler har blivit bättre på att identifiera personer som är utsatta. Vi kan också se att vi efter flyktingströmmen 2015 har fått ett ökat antal ärenden som rör asylsökande och nyanlända barn och vuxna, sade Juno Blom till Dagens Integration.

Enligt henne kommer antalet ärenden fortsätta att öka allt eftersom fler blir bättre på att identifiera utsatta personer.

– Ju bättre vi blir på att se och uppmärksamma den här problematiken, desto fler ärenden kommer att komma fram.