Allmänt

De är sämst på att ta emot nyanlända

Av  | 

Staffanstorp och Täby är de kommuner som är sämst i landet på att ta emot nyanlända.

Enligt bosättningslagen, som trädde i kraft i mars 2016, ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända personer som fått uppehållstillstånd.

I år handlar det om totalt 23.600 personer som ska flytta från förläggningar till landets kommuner. Hittills har 75 procent flyttat till sin anvisade kommun, enligt statistik från Migrationsverket.

Medan många kommuner lyckats ta emot de personer som anvisats av Migrationsverket finns det kommuner som ligger långt efter. I botten ligger Skånekommunen Staffanstorp som endast tagit emot 19 procent av årets kvot. Totalt ska kommunen ta emot 97 personer i år.

KONFERENS: Kommunikation & Mångfald 28 november 

Även Stockholmskommunen Täby ligger i botten. Hittills har kommunen tagit emot 24 procent av dem 290 som anvisats.

Enligt bosättningslagen har kommunerna två månader på sig efter beslutad anvisning att ordna fram någon form av boende. Efter två månader skrivs personer ut från asylboenden även om det inte finns ett ordnat boende i kommunerna.

Kommuner som klarat mottagandet sämst 

Bosättningslagen
Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016. Den säger att kommunerna är skyldiga att ta emot anvisade personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Antalet styrs av de läns- och kommuntal som beslutas av regeringen respektive länsstyrelserna och som anges i bosättningslagens förordningar. Datum för mottagande är som längst två månader efter beslutet om anvisning. För 2016 års anvisningar förlängdes tidsfristen till fyra månader. Det finns inga sanktioner för de kommuner som inte tar emot dem som anvisats.

Fakta: Migrationsverket