Skola

Digitalisering av sfi – ska förkorta inlärningstiden

Av  | 

Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt ska minska sfi-elevers inlärningstid. I studien deltar omkring 600 elever. 

Forskningsprojektet som nu drar igång har som mål att med hjälp av digitala verktyg minska inlärningstiden för sfi-elver med 25 procent.

– Projektets grundidé är att inspirera sfi-elever och effektivisera deras lärande, säger Martin Tiberg, VD på Invigo och projektledare för satsningen.

Bakom projektet står förutom Invigo även VLM-institutet, KTH, Hermods och Lingsoft.

I dag påbörjas en effektstudie som ska mäta hur sfi-elevernas resultat förbättras. I studien deltar 16 lärare och omkring 600 elever som läser sfi på D-nivå.

– Vi hoppas såklart att vi ser goda resultat på elevernas skrivutveckling. Förhoppningsvis kan detta bli ett permanent koncept, säger Ania Hartman, affärsutvecklare på SFI Hermods.