Socialt

Färre söker asyl – 1.000 måste gå från Migrationsverket

Av  | 

Nästa år kommer Migrationsverket att minska personalstyrkan på mottagningen med 1.000 medarbetare. Detta på grund av att allt färre personer söker asyl i Sverige.

Mottagningen föreslås minska från 1.900 medarbetare till 900 vid slutet av 2018, enligt ett uttalande på Migrationsverkets hemsidan. Myndigheten har tidigare meddelat att även asylprövningen kommer att minska med drygt 1.200 personer under nästa år.

Anledningen till nedskärningarna uppges vara att allt färre personer söker asyl i Sverige och att allt fler befinner sig i slutet av sin asylprocess. Därför minskar mottagningen och asylprövningen, samtidigt som antalet asylboenden i landet blir färre.

– Det är tydligt att vi återgår till en mindre organisation med ökat fokus på andra delar av verksamheten, säger Janne Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

Omställningen berör Migrationsverkets samtliga sex regioner. Exakt var myndigheten kommer att ha kontor framöver är ännu inte bestämt.