Socialt

Forum ska öka dialogen mellan kommun och religiösa samfund

Av  | 

Uppsala har startat ett interreligiöst forum för att öka samarbetet och dialogen mellan olika trossamfund i kommunen. Syftet är att bland annat knyta kontakter för att värna de demokratiska värdena.  

Till forumet har kommunen bjudit in alla samfund som definieras som trossamfund av den statliga nämnden för statliga stöd.

Vid första mötet i slutet av oktober deltog företrädare från Uppsala moské, Svenska kyrkan, Judiska föreningen, S:t Lars katolska församling, Korskyrkan, Uppsala Missionskyrka, Sveriges buddhistiska sambetsråd, Upssala Bahá-í-samfund samt Uppsala kommun.

Utgångspunkten för forumet är FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter och fokus ska ligga på samexistens, samtal och dialog.

Vilka frågor som tas upp på mötena beror enligt kommunen på vad som händer i samhället. Men utgångspunkterna är bland annat omsorg av barn och unga samt behovet av fredade lokaler.

Enligt Carl Lindberg (S), ordförande för forumet, kommer man att söka inspiration från andra kommuner.

– Vi har möjlighet att hämta erfarenheter från andra delar av landet, det finns många goda exempel på lokala interreligös samverkan som framgångsrikt arbetar för ett socialt hållbart samhälle, säger han.