Socialt

Regeringen: Ensamkommande ska få möjlighet till ny prövning

Av  | 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om att ensamkommande unga som var minderåriga när de kom till Sverige innan den 24 november och nu hunnit fylla 18 ska få rätt till en ny prövning för att slutföra sin gymnasieutbildning. 

Överenskommelsen presenterades vid en pressträff på måndagseftermiddagen.

– Det berör de flesta som sökte asyl innan den 24 november 2015, alltså innan den tillfälliga lagen, säger Miljöpartiets språkrör och vice statsministern Isabella Lövin.

Enligt Gustav Fridolin (MP) är bakgrunden till uppgörelsen de långa handläggningstiderna. Enligt det nya förslaget ska villkoret för att få stanna i Sverige vara att de ensamkommande ska ha vänta på asylbesked i mer än 15 månader.

– Det är ett förslag som är viktigt för de ungdomar som har rotat sig i Sverige, säger Gustav Fridolin.

– Med normala handläggningstider hade de fått ett beslut innan de fyllde 18 år, fortsätter han.

Möjlighet till uppehållstillstånd gäller de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015, har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket, har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen, har fått beslut som vuxna och som studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet. Dessutom måste ansökan skickas in inom tre månader från att lagen träder i kraft.

Förslaget som presenterades av regeringen måste få godkännande i riksdagen innan det kan träda i kraft. Ambitionen är att reglerna ska träda i kraft innan sommaren 2018. I dagsläget kan regeringen inte säga hur många personer som omfattas av förslaget.

Åldersbedömningar
Enligt migrationsminister Heléne Fritzon (S) skulle den nya lagen inte påverka de medicinska åldersbedömningarna.

– Det är en individuell prövning där ett viktigt verktyg är åldersbedömningar och det kommer naturligtvis att fortsätta, säger migrationsministern.

På pressträffen förtydligade Heléne Fritzon även att lagförslaget inte innebär ett generellt stopp av utvisningar, utan att det fortsättningsvis är individuella bedömningar som står till grund för asylbeslut.

Justering av EBO-lagen
På pressträffen meddelade regeringen även att man kommer att justera lagen om eget boende, EBO-lagen. Enligt förslaget ska det inte längre gå för ensamkommande att bosätta sig vart man vill i landet.

– Vi vill motverka segregation i samhället. Med förändringarna vi vill införa så kommer vi att underlätta för kommuner och stadsdelar där man haft en stor ansamling av egenboende som inte är hållbart. Där vill vi införa en social prövning, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).