Socialt

Lättare för asylsökande i limbo att få uppehållstillstånd

Av  | 

På tisdagen lämnades den så kallade limboutredningen till regeringen. Utredningen föreslår att asylsökande i limbo lättare ska få stanna i Sverige.

Den behandlar fall där asylsökande personer som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut gjort allt för att lämna Sverige, men utan att lyckas. Utredningen föreslår att det ska bli lättare för personer, som inte kan utvisas på grund av skäl bortom deras kontroll, att få uppehållstillstånd i Sverige, skriver Dagens Nyheter.

– Det kan till exempel handla om att landet inte vill ta emot dig, att du är statslös eller att du kommer från ett land där det är svårt att fastsälla medborgarskap, säger utredaren Anna Lundberg till Dagens Nyheter.

Enligt Anna Lundberg handlar det om en liten grupp människor som är extremt utsatta.

Förslagen handlar bland annat om att förtydliga lagstiftningen gällande praktiska verkställighetshinder. Det innebär att personer kan få uppehållstillstånd på grund av att de inte kan utvisas, av skäl som är bortom deras egen kontroll.

Ett annat förslag är att uppehållstillstånd ska kunna beviljas när ett utvisningsbeslut upphör att gälla, förutsatt att individens agerande inte varit den avgörande orsaken till att preskription inrättas.