Socialt

Miljonsatsning på arbetet med nyanländas psykiska ohälsa

Av  | 

Många nyanlända och asylsökande mår psykiskt dåligt. Nu får Länsstyrelsen Skåne 15 miljoner av regeringen för att ta itu med problemet. 

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne ett utökat uppdrag och extra medel för att leda arbetet med nyanländas psykiska ohälsa.

15 miljoner kronor anslås till projektet som bland annat innehåller en landsomfattande utbildningssatsning till samhälls- och hälsokommunikatörer.

Länsstyrelsen Skåne kommer bland annat arbeta med en webbutbildning för anställda kommunikatörer inom samhällsorientering till nyanlända i hela Sverige. Fördjupningarna ska bland annat innehålla kunskap i stödjande miljöer, traumaförståelse och traumabemötande.

KONFERENS: Forum om Ensamkommande Flyktingbarn 

Socialstyrelsen uppskattar att omkring 20-30 procent av nyanlända och asylsökande lider av psykisk ohälsa. Förekomst av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) är högre bland asylsökande jämför med övrig befolkning.

Även bland barn, speciellt ensamkommande unga, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och PTSD vanligt förekommande, enligt Socialstyrelsen.