Socialt

Ökat stöd till kvinnor som könsstympats

Av  | 

I dag beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot kvinnlig könsstympning.

I uppdraget ingår att gå igenom pågående insatser och se över vilka stödbehov som finns för flickor och kvinnor i riskzonen samt för dem som blivit könsstympade. Socialstyrelsen får även i uppgift att öka kunskapen hos personal som möter dessa kvinnor.

Senast i mars nästa år ska myndigheten presentera en handlingsplan mot könsstympning.

– Det är rent horribelt och nästa omöjligt att förstå att någon kan utsätta kvinnor och flickor i Sverige för könsstympning. Det är en oerhörd kränkning och vi måste göra vårt yttersta för att se till att den som utsatts får den hjälp och det stöd den behöver, säger socialminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Enligt Unicef blir omkring 3 miljoner flickor årligen könsstympade i världen. I Sverige är könsstympning förbjudet, men förekommer ändå. En uppskattning gjord av Socialstyrelsen visar att omkring 17.000 flickor och kvinnor i Sverige befinner sig i riskzonen för att könsstympas.

Samma uppskattning visar att det finns omkring 38.000 flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade, utav dessa tros cirka 7000 vara under 18 år. Detta är dock uppskattade siffror och personer som arbetar med frågan menar att siffrorna kan vara betydligt högre.

Enligt World Health Organization finns det fyra typer av kvinnlig könsstympning.

  • Borttagande av förhuden runt klitoris och/eller delar av hela klitoris.
  • Delvis eller helt borttagande av klitoris samt partiellt eller totalt borttagande av de inre och yttre blygdläpparna.
  • Delvis eller fullständigt borttagande av yttre genitaila samt tillslutning/försnävning av vaginalöppningen, med eller utan borttagande av klitoris.
  • Oklassificerade stympningar, allt som inte inkluderas i grupp I–III. Alla andra skadliga ingrepp i de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl, till exempel prickning, piercing, sticka med vasst föremål och skrapning.

Komplikationer av könsstympning kan bland annat vara smärta, blödningsbesvär och i vissa fall kan omskärelsen leda till dödsfall.