Socialt

Psykolog: Vi måste bli bättre på att identifiera tortyrskador

Av  | 

Traumapsykologen Frida Johansson Metso har de senaste fem åren arbetat på Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. På konferensen SFI-Forum Lärare, arrangerad av Integrationsforum, pratade hon om posttraumatisk stressyndrom och trauman orsakade av tortyr.   

Studier visar att en av tio som flytt till Europa lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Samtidigt visar en undersökning vid Röda Korsets högskola att en av tre personer som flytt från Somalia, Eritrea eller Syrien till Sverige utvecklar någon form av psykisk ohälsa.

– Man kan tycka att en av tre är mycket, men samtidigt är det bara en av tre när man tänker på vad människor har varit med om, säger Frida Johansson Metso.

Det är olika typer av trauman som bidrar till att personer utvecklar psykisk ohälsa, däribland tortyr, exilrelaterad stress, utvisningsskräck och stress inför att inte återförenas med sin familj. Enligt Frida Johansson Metso är dessa faktorer som drabbar många personer som flytt.

Tortyrskador
PTSD kan drabba personer som vid en eller upprepade gånger utsatts för svåra händelser som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av personens integritet. Det kan vara händelser så som misshandel, sexuella övergrepp, krigshändelser och tortyr.

– Tortyr är en sådan sak som vi nästan aldrig ställer frågor om. Mina patienter på Röda Korset sade att det är som att svenskar inte vet att tortyr överhuvudtaget finns för det var aldrig någon som frågade.

Hon menar att även sjukvården i många fall har svårt att upptäcka och identifiera skador orsakade av tortyr. Samtidigt är så kallad hand made trauma, trauma som är orsakad av andra människor, det som påverkar människor mest.

– En annan människa som har valt att ge dig den här smärtan. Som beräknande, kreativt och professionellt går in i sin roll som torterare. Sadister blir dåliga torterare för de tar livet av personer för tidigt, som mina patienter brukar säga.

Frida Johansson Metso menar att man måste bli bättre på att uppmärksamma tortyrbrott då det är en väldigt stark prediktor för att utveckla PTSD.

Symptom för posttraumatisk stress
Det finns fyra huvudsakliga symptom för PTSD: återupplevande, ökad anspänning, undvikande och negativa tankar.

Enligt Frida Johansson Metso innebär återupplevande att personer med PTSD återupplever traumatiska händelser genom flashbacks och minnesbilder. Under återupplevandet kan personen även få frånvaroattacker. De påträngande minnen gör att personer med PTSD har svårt att slappna av och blir lättretliga. Den ökade anspänningen gör även att många har lätt till gråt och panikångest.

Ett annat symptom för PTSD är att personer med sjukdomen ständigt försöker undvika saker som påminner om traumat, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter. Negativa tankar och känslotillstånd är även ett tydligt tecken på PTSD. Enligt Frida Johansson Metso innebär det att man lever med sina värsta minnen hela tiden, man kan inte koncentrera sig, vill inte umgås med andra och tillslut isolerar man sig.

– Det här är sjukdomsreaktioner som vi kan göra någonting åt. Ibland får jag höra att man inte kan göra någonting åt PTSD utan att man får leva med det resten av sitt liv. Vi tänker att har man varit med om krig är det klart att man har kvar fruktansvärda minnen. Men det här är inte fruktansvärda minnen, det här en sjukdom. En sjukdom som kan botas.

– Om vi inte identifierar det får patienten bära med sig kriget resten av sitt liv, säger Frida Johansson Metso.

Information om Integrationsforums kommande konferenser och utbildningar hittar du här.