Socialt

Rättsläkare riktar stark kritik mot åldersbedömningar

Av  | 

Rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) riktar stark kritik mot den metodik som används för medicinska åldersbedömningar av ensamkommande unga.  

Metoderna som används vid medicinska åldersbedömningar anses vara så pass osäkra att samtliga läkare vid den rättsmedicinska enheten i Uppsala avstått från att göra åldersbedömningar. Flera har också valt att säga upp sig.

”Vi känner stort oror för vår myndighet och vårt yrkes heder och trovärdighet”, skriver de i en debattartikel på SvD.

I artikeln skriver rättsläkarna bland annat att felmarginalen för bedömningarna kan vara betydligt högre än den som uppgivits av RMV. Detta är något som tidigare uppmärksammats av rättsläkaren Fredrik Tamsen som menar att felmarginalen kan vara så pass mycket som 19 procent, istället för de 10 procent som angivits av RMV.

SE ÄVEN: Rättsläkare: Hög risk för fel vid medicinska åldersbedömningar 

De riktar även kritik mot de undersökningar som genomförs vid åldersbedömningar. Metoden bygger på en röntgenundersökning av visdomständer och en magnetkameraundersökning av knäled.

Att man genomför undersökningar av knäled bygger på en studie gjord av Socialstyrelsen som visade att knäleden normalt sätt mognar senare än visdomständerna. På så sätt ansågs undersökningen av knäled minska risken för att barn bedöms som vuxna.

Men resultat från genomförda åldersbedömningar visar istället att knät i flesta fall mognar samtidigt eller tidigare än visdomständerna. Detta är något som även uppmärksammades av Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) i en rapport förra veckan.

Både rättsläkarna och FARR kritiserar även att principen Benifit of the doubt inte används på rätt sätt. Principen innebär att man vid osäkerhet ska fria istället för att fälla. Enligt RMV bygger metoden för åldersbedömningar på principen, men både rättsläkarna och FARR anser istället att den valda metoden inte arbetar utifrån den.

För att en person ska bedömas som under 18 år krävs att undersökningarna av både knäled och visdomständer visar på ej full mognad. Om någon av undersökningarna visar på full mognad så bedöms personen som myndig, även om den andra undersökningen skulle tala för en ålder under 18 år.

De får även medhåll från Barnläkarföreningen på den punkten som på sin hemsida tar ställning mot RMV:s metoder.

Rättsläkarna vid den rättsmedicinska avdelningen i Uppsala menar att metoden som används för de medicinska åldersbedömningarna undergräver RMV:s trovärdighet i frågan.

”Om man betraktar denna lista av tveksamheter så kan man snabbt konstatera att RMV:s modell är så pass otillförlitlig och potentiellt rättsosäker att de som bedöms riskerar att få hela sin framtid avgjord på felaktiga grunder”, skriver de.