Socialt

Så många nyanlända placeras i Uppsala län nästa år

Av  | 

Nästa år kommer totalt 651 nyanlända personer att placeras i Uppsala län. Nu har länsstyrelsen beslutat hur många personer som ska placeras i varje kommun.

Nästa år kommer drygt 15.000 nyanlända personer anvisas till landets kommuner. Av dem ska totalt 651 personer anvisas till kommunerna i Uppsala län, vilket är en minskning med 380 personer i jämförelse med i år.

Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända personer som anvisas av Migrationsverket. Det är myndigheten som beslutar hur fördelningen ska se ut mellan landets län och sedan är det upp till länsstyrelserna att bestämma hur många person som anvisas till varje kommun.

Fördelningen baseras bland annat på kommunens befolkningsmängd, det totala mottagandet och arbetsmarknadsförutsättningar.

I Uppsala län är det Uppsala kommun som under nästa år kommer att ta emot flest nyanlända, 331 personer.

Kommunfördelningen 2018
Håbo 63
Älvkarleby 7
Knivsta 48
Heby 26
Tierp 36
Uppsala 331
Enköping 80
Östhammar 60