Socialt

Svenska kyrkan och Rädda Barnen vill träffa Heléne Fritzon

Av  | 

I ett öppet brev till migrationsminister Heléne Fritzon (S) skriver Svenska kyrkan och Rädda Barnen att de vill träffa henne för att diskutera unga afghaners situation i Sverige.

Förra veckan skickade organisationerna brevet där de även ställer tre krav för att underlätta att ensamkommande afghaner som sökt asyl i Sverige ska få stanna.

I brevet kräver organisationerna att utvisningarna till Afghanistan stoppas till dess att uppföljning av genomförda utvisningar sker.

De kräver även att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter återinförs samt att alla unga från Afghanistan som inte beviljats uppehållstillstånd och är mellan 18 till 25 år ska få möjlighet till uppehållstillstånd via gymnasiestudier.

KONFERENS: Språkintrodagen 15 november 

Situationen akut
De båda organisationerna anser att situationen för ensamkommande afghaner är outhärdlig och att regeringen måste stoppa den ökade utsattheten och hopplösheten bland de unga.

”Svenska kyrkan och Rädda Barnen får regelbundet in vittnesmål från ungdomarna själva, medarbetar och ideella men också från skolpersonal, socialarbetare, psykologer och gode män om den hopplöshet och utsatthet som breder ut sig bland dessa ungdomar. De lever under hård press med stor oro och stress inför framtiden”, skriver de.

Efter att ha framfört sina krav i brevform vill Svenska kyrkan och Rädda Barnen träffa migrationsministern för att diskutera de ungas situation.

”Rädda Barnen och Svenska kyrkan vädjar om skyndsamma insatser från Sveriges regering och Migrationsverket för att ge dessa unga människor möjlighet att stanna i vårt land.”