Socialt

Systerskap lyfter fram nyanlända tjejer

Av  | 

Kvinna till Kvinna jobbar med att stärka kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Nu startar organisationen verksamhet i Sverige för att stärka nyanlända tjejer.

Projektet Systerskap riktar sig till tjejer som nyligen kommit till Sverige. Det är ett ledarskapsprogram som gör det möjligt för nyanlända tjejer att förverkliga sina egna projekt och idéer.

Deltagarna kommer både få ekonomiskt och socialt stöd att driva projekt och aktiviteter som de tidigare inte haft möjlighet att genomföra.

SE ÄVEN: Nyanlända och etablerade tjejer matchas för att motverka utanförskap 

Nästa vecka drar projektet igång i Göteborg och under hösten kommer det även att starta i Malmö, Linköping och Stockholm. Till våren kommer Systerskap även att finnas i Uppsala och Umeå.

– De nyanlända killarna syns och hörs men tjejerna är svårare att nå. Därför såg vi ett behov av en verksamhet för just nyanlända tjejer där de kan ta plats och få verktyg att växa. Deras röster och åsikter är viktiga, säger Njla Ahmed, projektledare för Systerskap.