Socialt

Över 1700 ensamkommande har avvikit – många lever på gatan

Av  | 

Ensamkommande unga behandlas illa på sina boenden och avviker. Endast ett fåtal återvänder, andra lever ett liv på gatan som kantas av kriminalitet, droger och sexuell exploatering. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som idag lämnas över till regering.

Från januari 2014 till oktober 2017 avvek 1736 ensamkommande unga från sina boenden och familjehem runt om i landet. Barnombudsmannen har träffat några av de barn som återvänt till sina boenden.

De flesta berättar att de avvikit på grund av missförhållanden så som våld, hot, övergrepp och kräkningar. Andra försvinner på grund av psykisk ohälsa eller att man bosätter sig hos släkt eller vänner.

KONFERENS: EKB-DAGEN, Forum om ensamkommande barn, 7 februari 

”Personalen gjorde inget”
Amad berättar att han av rädsla för en annan pojke avvek från sitt boende.

– Jag sa till personalen. Jag sa att den här pojken har sagt att ”jag ska döda dig” så det var det som gjorde att kväll gick och sov på gatan. Jag var hotad av den här pojken som personalen inte gjorde något åt.

Aisha berättar att hon avvikit från flera familjehem och HVB-boenden eftersom hon mötts av alkoholmissbruk, misshandel, bråk och självskadebeteende hos andra ungdomar.

– Jag hade ingen som kunde hjälpa mig. Ingen. Men jag hade berättat för min socialsekreterare, min gode man och min psykolog. Alla som är nära mig sa ”vi ska hjälpa dig” men jag fick ingenting, berättar hon.

När ingenting hände gav hon sig ut på gatorna.

Mer kontakt med boendena
I rapporten uttrycker flera barn att de vill att deras socialsekreterare och gode män oftare ska besöka boenden, så att de med egna ögon kan se hur barnet har det.

Många efterfrågar även att vuxna i deras omgivning ska bli bättra på att lyssna på dem. De beskriver hur de försökt att signalera att något är fel, men utan att det blivit någon förändring.

För att undvika att barn försvinner föreslår Barnombudsmannen bland annat att man ska matcha barn med boenden där personal har rätt kompetens att hjälpa barnen. Myndigheten anser även att det behövs metoder för hur man arbetar med barn som exempelvis har levt i gatumiljö och att det är viktigt att lyssna på de barn som återvänder till sina boenden.