Socialt

Brist på mångfald på Nordens statliga kulturinstitutioner

Av  | 

Antalet anställda med utländsk bakgrund vid statlig finansierade kulturinstitutioner har ökat – men inte i samma tak som befolkningen i stort. Det visar en ny rapport från Kulturanalys Norden.

Studien har undersökt andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner i förhållande till andelen med utländsk bakgrund i befolkningen.

Resultatet visar att andelen anställda har ökat, men inte i samma takt som befolkningen i stort. Detta innebär att representationen av anställda med utländsk bakgrund i praktiken har blivit sämre mellan 2000 och 2015.

Studien visar framförallt på en underrepresentation av personer från Asien, Afrika och Latinamerika, i jämförelse med befolkningen.

Sverige och Norge är de länder som har störts andel anställda med utländsk bakgrund. 2015 var andelen 15 procent i de båda länderna, enligt studien.