Socialt

De sista tillfälliga asylboendena läggs ner nästa år

Av  | 

De senaste åren har Migrationsverket upphandlat över 450 leverantörsboenden. Idag finns 50 boenden kvar, men fram till juni nästa år kommer alla att avvecklas.

Allt färre personer söker asyl i Sverige och enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet asylsökande minska även under nästa år. Därför fortsätter man nu att avveckla de tillfälliga asylboendena som upphandlats de senaste åren.

Avvecklingen av de 58 boenden som finns kvar kommer att ske i etapper mellan januari och juni 2018.

Till att börja med kommer tre boenden i Gotlands, Norrbottens och Västernorrlands län att läggas ned.

Enligt Kenneth Karlsson, chef på Migrationsverkets boendesektion, innebär det att myndigheten återgår till att främst ha sina egna boenden, något han menar är både stabilare och mer ekonomiskt.

Under nästa år kommer man även att avveckla lägenhetsboenden och vissa kollektiva boenden. Det sker i takt med att antal personer i boendesystemet väntas gå från cirka 35.000 till under 20.000.

Den som flyttar från ett boende som läggs ner kommer så långt det går att erbjudas en ledig boendeplats i samma kommun, annars i samma region eller annan del av landet, enligt Migrationsverket.