Arbetsmarknad

Kockutbildning för nyanländ ska minska kockbristen

Av  | 

Bristen på kockar är fortsatt akut. Nu startar ett nytt pilotprojekt med inriktning på kock för att hitta en lösning på bristen i Stockholm

Under första halvåret 2017 rankades möjligheten att rekrytera kockar som extremt svårt. I Arbetsförmedlingens Bristindex ligger värdet på 4,97 på den femgradiga skalan. Det är det högsta värdet av samtliga omkring 200 yrken som har bedöms.

För att bemöta bristen i Stockholm drar Arbetsförmedlningen tillsammans med Sodeox och Stockholm stad nu igång ett pilotprojekt med nyanlända kocktrainees.

– Sodexo brukar lämna in kravprofiler på kockar, men det finns ingen att matcha mot. Eftersom vi har ett tidigare samarbete kring praktikplatser för nyanlända blev det naturligt att ställa fråga om kocktrainees till dem. Faller piloten väl ut kommer vi att öka antalet platser nästa år”, säger Sara Tamadon Nejad, arbetsförmedlare i Stockholm, i ett pressmeddelande.

En dag i veckan kommer pilotgruppen gå på en specialanpassad utbildning på Stockholms hotell- och restaurangskola som drivs av Stockholms stad. Efter avslutad utbildning får deltagarna en gymnasial yrkesutbildning med inriktning på kock.

– Vårt huvudsakliga mål med samarbetet kring kocktrainees är att hitta lösningar på kockbristen, men också att bidra till att människor får en bättre chans att komma in och utvecklas på arbetsmarknaden, säger Emma Tägt, HR-chef på Sodexo.