Socialt

Mer stöd behövs i handläggning av barn som är gifta

Av  | 

Kommuner önskar mer stöd i hur de ska handlägga barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. Det framgår i en rapport som Socialstyrelsen överlämnade till regeringen på torsdagen.

I rapporten har Socialstyrelsen analyserat hur kommuners socialtjänster handlägger barn som kommer till Sverige som gifta. Bland annat framgår det att kommuner behöver vägledning kring riskerna med barnäktenskap och hur barnets behov av skydd ska utredas.

Rapporten ringar även in centrala delar som behöver utvecklas.

– Vi har sett exempel på kommuner som inte har tillräckliga kunskaper om riskerna med barnäktenskap, och de negativa konsekvenserna det kan innebära för barnets utbildning, hälsa och säkerhet. Sådana kunskaper är en förutsättning för att kunna uppmärksamma barnets behov av skydd och stöd, säger Petra Rinman enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att barnens situation ofta är komplexa. De flesta har även egna barn, vilket innebär att socialtjänsten måste ta hänsyn till bägges behov. 

– Varje enskild situation kräver en noggrann och omsorgsfull utredning. I en kommande vägledning tydliggör vi därför vad socialtjänsten behöver ta hänsyn till i sin bedömning. Bland annat vikten av att samtala med barnet, förklarar Petra Rinman.

Hon förtydligar även att gifta barn som kommer till Sverige ska handläggas enligt samma regelverk som alla andra barn.

Genom att förtydliga regelverket kring barn som är gifta och tydliggöra hur handläggningen kan göras mer noggrant är syftet med Socialstyrelsens rapport att ta fram vägledning och stötta socialtjänsten.

Exakt hur många barn som kommit till Sverige som gifta är oklart. En rapport från Migrationsverket 2016 visade att det rör sig om omkring 132 personer, men mörkertalet bedöms vara stort.

Enligt en rapport från Världsbanken och Rädda barnen som släpptes i oktober rör det sig om cirka 7,5 miljoner flickor som årligen tvingas ingå äktenskap i låga åldrar. I två tredjedelar av fallen sker det trots lagar mot barnäktenskap i de aktuella länderna, enligt Rädda barnen.

Fakta om barnäktenskap

  • I Sverige är det förbjudet för barn att gifta sig. Lagstiftningen skärptes 2014 genom att möjligheten att få dispens togs bort.
  • Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda frågan om ytterligare begränsningar av möjligheten att erkänna barnäktenskap som ingått i andra länder.
  • För att ta reda på mer om hur många barn som kommer till Sverige som gifta genomför Socialstyrelsen en nationell kartläggning som ska presenteras i början av 2019.