Socialt

Migrationsverket stoppar asylbeslut för flickor som genomgått åldersbedömning

Av  | 

Omkring 200 flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning får sina asylbeslut uppskjuta till början av 2018. Det uppger Migrationsverket på sin hemsida.

Dagens Integration har tidigare rapporterat om den kritik som riktats mot Rättsmedicinalverkets (RMV) medicinska åldersbedömningar. Nu uppger Migrationsverket att man stoppar beslut gällande flickor på grund av att RMV undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled.

– Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

RMV räknar med att arbetet ska återupptas i slutet av januari nästa år. Av de 200 flickor som berörs av stoppet har hälften genomgått en bedömning som talar för att de är över 18 år och den andra hälften har ännu inte fått något utlåtande. Besluten stoppas för alla de berörda flickorna.

Migrationsverket bedömer däremot att översynen inte är tillräcklig för att tillfälligt stoppa ärenden i fall där flickor har fått lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut.

I dagsläget är det ett 20-tal flickor som fått avslagsbeslut efter att en knäledsundersökning talat för att personen är över 18 år, den del som RMV nu granskar.

– Beroende på var i processen vart och ett av dessa ärenden befinner sig, kan någon av de åtgärder som vi nu fattat beslut om bli aktuella. Men som vanligt har personen alltid möjlighet att lämna in en ansökan om verkställighetshinder, säger Daniel Salehi.