Socialt

Ökade riskfaktorer för droger bland ensamkommande

Av  | 

Till skillnad från ungdomar som flytt till Sverige i sällskap med sin familj, har ensamkommande unga fler riskfaktorer för psykisk ohälsa och utsatthet. Det är något som i sin tur ökar risken för användning av droger.

Det visar en ny kartläggning gjord av Folkhälsomyndigheten, som i april fick uppdrag att kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande unga upp till 21 år.

En lång asylprocess, brist på fritidsaktiviteter, stora boenden och avsaknaden av en trygg bas, tillsammans med psykisk ohälsa är stora riskfaktorer för att ungdomar börjar använda narkotika, enligt undersökningen.

Sammantaget visar kartläggningen, som baseras på fyra delstudier, att det inte går att säga generellt att användning av narkotika är vanligare bland ensamkommande unga än andra. Men på en del orter i landet finns det uttalande problem, och några av de aktörer som intervjuades ser utvecklingen som oroande.

– Det är signaler som vi ska ta på allvar, säger Åsa Domeij, utredare Folkhälsomynigheten, på myndighetens sajt.