Socialt

Ökad samordning ska ge traumatiserade flyktingar bättre vård

Av  | 

Enheten för transkulturell psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala har fått stöd från regeringen för att förbättra och effektivisera vården för nyanlända som lider av trauma och annan psykisk ohälsa.

Genom bättre samverkan mellan vårdrådgivare i länet och samordnade insatser ska mottagningen effektivisera insatser för nyanlända med posttraumatisk stress samt annan psykisk ohälsa.

Enligt Manuel Fernandez Gonzalez, överläkare och projektledare, kan man genom tidiga diagnoser och snabbare behandling öka hälsan bland nyanlända med uppehållstillstånd. I förlängningen menar han att det skulle leda till att personer snabbare lär sig svenska och integreras i samhället.

Enheten för transkulturell psykiatri startades 1985 och dit remitteras nyanlända över 18 år för utredning och vård. Behandlingar som erbjuds är bland annat behandlingar med fokus på trauma och migrationsstress.

KONFERENS: Forum om Nyanlända Elever – Lärare, 31 januari

Manuel Fernandez Gonzalez menar att det är stor skillnad på personer som flydde till Sverige under 90-talet och de personer som flytt hit de senaste åren. Enligt honom är posttraumatisk stress, som leder till lidande och funktionssvårigheter, vanligare bland de personer som kommer idag.

– Flyktingar som kommer till Sverige idag från exempelvis Syrien har helt andra behov än de stora grupper som kom från Bosnien och andra länder under 1990-talet. De är mer traumatiserade av krig och terrorism. En annan stor och sårbar grupp är unga afghaner, säger han.

För att identifiera psykisk ohälsa anser han att det krävs ett utökat samarbete mellan olika aktörer i länet.

KONFERENS: Forum om Nyanlända Elever – Skolledare, 1 februari  

– Viss flyktingar utvecklar psykisk ohälsa lång tid efter hälsoundersökningen, med andra inte har velat berätta om sina symtom. För att identifiera de och ställa rätt diagnos, krävs rätt kompetens, säger han.

På enheten planerar man nu att starta ett multidisciplinärt team med bland annat psykologer och kuratorer som kan arbeta med information och motivation så att fler nyanlända personer blir redo för behandling.