Socialt

Utbildning för nyanlända redovisningsekonomer

Av  | 

Landets första YH-utbildning för nyanlända redovisningsekonomer har startat i Skåne. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Yrkeshögskolan för personer som har utbildning inom ekonomi/redovisning sedan tidigare.

Det var i oktober som yrkeshögskoleutbildningen för nyanlända redovisningsekonomer startade på yrkeshögskolan i Skurup. Förutom ekonomi läser deltagarna yrkessvenska integrerat via Merit AB, vilket bland annat omfattar fackord inom ekonomiområdet.

– Det finns ett behov av redovisningsekonomer i Sverige. Så har vi massa människor som kommit hit, nya svenskar, som har utbildningen från sina hemländer, säger Kristina Lanto som är lärare på utbildningen.

Åsa Ohlsson är en av de andra lärarna på utbildningen. Hon menar att det först och främst handlar om att lära sig bra svenska innan man går in på ekonomiska begrepp och texter. En del av eleverna misslyckas på tentorna på grund av att de inte förstår frågan, inte på grund av själva uppgiften.

– Det finns en övertro på att korta utbildningar ska göra det snabbare för nyanlända att komma ut i arbetslivet. Men så länge många arbetsgivare ställer så höga krav på svenskan måste de också acceptera att det tar tid att lära sig ett helt nytt språk, säger Åsa Ohlsson.

De 10 deltagarna har valts ut efter intervjuer där tidigare arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet varit en avgörande faktor. En av deltagarna, Anas Kbatilo, är utbildad ekonom i Damaskus och kom till Sverige från Syrien för två år sedan. Han menar att ekonomin är betydligt lättare här, men att det stora problemet just är språket.

– Språk är nummer ett. När människor kan lösa det problemet, tror jag att de lätt kan få jobb här i Sverige, säger Anas Kbatilo.

Utbildningen på 26 veckor heltid omfattar bland annat företagsekonomi, redovisning, bokslut, årsberättelser, beskattning samt praktikperiod på redovisningsföretag. Målet är att deltagarna erhåller YH-examen och sen kommer ut i arbetslivet.

– Det sitter människor här med en oerhörd kunskap. Den kunskapen måste vi i Sverige ta vara på, säger Kristina Lanto.