Socialt

Utbildningsplattform ska arbeta med nyanländas psykiska ohälsa

Av  | 

Nu påbörjas arbetet med en utbildningsplattform som ska förbättra nyanländas hälsa och göra samhällsorientering mer tillgänglig för personer som är nya i Sverige.

Imorgon, tisdag, inleds arbetet med utbildningsplattformen MILSA som bland annat innehåller landsomfattande utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer.

– Att ha tvingats fly från krigshärjade områden påverkar både den fysiska och psykiska hälsan för många. Det påverkar nyanländas möjligheter att ta till sig de insatser som ges i etableringsprogrammen, säger Ziad Jomaa, på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Projektet finansieras av Svenska ESF-rådet och leds av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Uppsala universitet. Bakom projektet står även övriga länsstyrelser, kommunala och regionala aktörer samt sex universitet och högskolor.

SE ÄVEN: Miljonsatsning på arbetet med nyanländas psykiska ohälsa 

Målsättningen är att göra samhällsorientering mer tillgänglig för nyanlända personer runt om i landet. Genom plattformen kommer bland annat anställda kommunikatörer inom samhällsorientering kunna ta del av en webbutbildning.

– Det ska inte spela någon roll var i landet man går samhällsorientering. Kunskap och kompetens hos kommunikatör som håller i den, ska vara på samma nivå, säger Josefin Wångdahl, vid Uppsala universitet.

Forskning visar att nyanländas hälsa ofta försämras gradvis och över tid efter ankomst till Sverige. Socialstyrelsen uppskattar att omkring 20 till 30 procent av nyanlända och asylsökande lider av psykisk ohälsa.

Länsstyrelsen Skåne arbetar sedan flera år med en modell för samhälls- och hälsokommunikation som utgår från att hälsa är en förutsättning för nyanländas möjlighet till delaktighet och etablering i samhället.

Svenska ESF-rådet har beviljat 30 miljoner kronor till projektet.