Socialt

Utredning: Sverige bör arbeta för lagliga asylvägar till Europa

Av  | 

Sverige bör arbeta för att EU inför ett inresetillstånd för att människor i behov av skydd ska få laglig rätt att resa in i unionen för att söka asyl. Det föreslår Maria Ferm (MP), som på uppdrag av regeringen utrett frågan om lagliga vägar in i Europa. 

Förslaget som Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm idag överlämnade till regeringen innebär att personer i behov av skydd ska kunna ansöka om ett inresetillstånd för att på ett tryggt, lagligt och säkert sätt ta sig till EU för att söka asyl.

Hösten 2015 visade på stora brister i det europeiska asylsystemet. I januari 2016 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Maria Ferm tillsattes som utredare. I det förslag hon idag presenterar föreslår hon att asylsökande ska få tillstånd att ta sig till Europa där asylprocessen inleds.

I intervju med SR Ekot säger Maria Ferm att det i dagsläget inte finns några säkra och lagliga vägar för personer som vill söka asyl att ta sig till EU. Samtidigt tror hon att det kan bli svårt att få igenom förslaget i EU.

– Jag tror inte att de politiska möjligheterna är särskilt goda just nu. Samtidigt tror jag att man måste hela tiden se att den typen av saker kan förändras väldigt snabbt och då är det viktigt att ha en konkret linje som man driver, säger hon till SR Ekot.