Kompetensutveckling

* Alla aktiviteter på denna sida presenteras i samarbete med Integrationsforum.

SFI-Forum Lärare
Datum: 24 oktober 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: En utbildningsdag för lärare och pedagogisk personal inom sfi LÄS MER & ANMÄLAN
SFI-Forum Etablering
Datum: 25 oktober 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: En utbildningsdag för rektorer och skolledare inom sfi och vuxenutbildning LÄS MER & ANMÄLAN
Digitala & webbaserade verktyg för språkutveckling
Datum: 25 oktober 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Kurs
Beskrivning: Digitala och webbaserade verktyg för språkutveckling utifrån genrepedagogik och cirkelmodellen LÄS MER & ANMÄLAN
Forum mot Extremism
Datum: 14 november 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: Konferens om radikalisering och våldsbejakande extremism LÄS MER & ANMÄLAN
Språkintrodagen
Datum: 15 november 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: En konferens om språkintroduktionsprogrammet LÄS MER & ANMÄLAN
Forum om Hederskultur
Datum: 21 november 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: En utbildningsdag om hederskultur och hedersrelaterat förtryck och våld LÄS MER & ANMÄLAN
Kommunikation & Mångfald
Datum: 28 november 2017
Stad: Stockholm
Aktivitet: Konferens
Beskrivning: Heldagskonferens om kommunikation i ett mångkulturellt samhälle LÄS MER & ANMÄLAN