Socialt

RFS: Erbjud kontaktperson till ensamkommande som fyllt 18

Av  | 

När ensamkommande unga blir myndiga försvinner stödet från gode män. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) vill att dessa unga vuxna ska få möjlighet till en kontaktperson efter 18-årsdagen, enligt socialtjänstlagen.

När en ensamkommande ungdom fyller 18 år försvinner det ansvar som en god man har haft.

Kommuner kan enligt socialtjänstlagen erbjuda kontaktpersoner till ungdomarna även efter 18-årsdagen. Men enligt RFS är det endast ett fåtal kommuner som i dagsläget har det som rutin.

Kontaktpersoner kan, enligt förbundet, vara en viktig länk till samhället och stötta ungdomarna i vardagen.

I en debattartikel skriver Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, att man vill se att fler kommuner erbjuder ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson, enligt socialtjänstlagen.

Enligt henne väljer många gode män att frivilligt fortsätta följa ungdomen även efter 18-årsdagen och det vore därför naturligt, om båda parterna vill, att gode männens roll övergår till kontaktperson efter att ungdomen fyllt 18 år.

RFS anser att mer resurser behöver avsättas så att kommuner kan rekrytera och utbilda kontaktpersoner för alla ungdomar som önskar en sådan kontakt. Även för gode män som övergår till kontaktpersoner menar förbundet att det är viktigt med handledning i den nya rollen.