Statistik

På denna sida presenterar vi aktuell statistik från  bla. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Antal asylansökande vecka 9: 438 personer

Antal asylsökande ensamkommande barn vecka 9: 21 personer

Beviljade permanenta uppehållstillstånd 2017: 2678 st

Beviljade tillfälliga uppehållstillstånd 2017: 5097 st

Antal registrerade inom etableringsuppdrag på Arbetsförmedlingen: 72 571 personer